Blog

/Blog
Blog2018-08-17T11:02:43+00:00

  Hızlı Çeviri Hizmetleri

  By |Ekim 31st, 2016|Categories: Tercüme|Tags: |

  Dünyada konuşulan çok sayıda dil vardır. Dolayısıyla zaman zaman, herhangi bir dilde yazılmış olan metnin başka bir dile çevrilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Öykü, masal, sinema ve tiyatro eserleri, biyografi, deneme, makale gibi eserlerin yanı sıra; iş [...]

  TERCÜME BÜROLARINDA STAJYERLİK

  By |Ekim 20th, 2016|Categories: Tercüme, tercüme bürosu|

  Tercüme alanında deneyim çaba doğrultusunda kazanılır. Kendini geliştirmek, kişinin kendi heveslerine ve bu uğurda ne kadar çaba gösterdiğine bağlıdır. Kişinin aldığı eğitim düzeyi ne kadar iyi olursa olsun, birtakım çabaları ve pratiğe dökülmeyen becerileri olmadan [...]

  Tercüme Bürosu Açmak

  By |Ekim 8th, 2016|Categories: Tercüme, tercüme bürosu|

  Ülkemizde, yurt dışı ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak yabancı dile rağbet gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu sayesinde Avrupa ve Asya arasındaki ticaretin köprüsü vazifesini görmekteyiz. Başta uluslararası olarak kabul görmüş İngilizce tercümeleri olmak üzere tüm [...]

  TERCÜME BÜROLARINDA OFİS ORTAMI

  By |Eylül 24th, 2016|Categories: Tercüme, tercüme bürosu|Tags: |

  Genel olarak tercüme hizmetlerinin nasıl işlemesi gerektiğine göz attığımızda tercüme bürolarının ortamının ne denli önem arz ettiğini görebiliyoruz. İnsanı tetikleyen, güdüleyen bir takım şeylerin başında bulunduğu çevrenin, ortamın önemi büyüktür. Bir insan içinde olduğu ortamı [...]

  EDEBİ ÇEVİRİ HİZMETLERİ

  By |Haziran 22nd, 2016|Categories: Tercüme|

  En önemli sanat dallarından biri olan yazın sanatı günümüzde oldukça gelişmiş düzeyde. Nitekim yazının olduğu her yer ucu bucağı olmayan bir serüven olsa da edebiyatın her alanında dünyaya yayılmak, dünyayı evimize getirmek önemli bir mevzudur. [...]

  WEB SİTESİ ÇEVİRİSİ

  By |Haziran 11th, 2016|Categories: Tercüme|

  Çağımızın gerektirdiği birtakım şeylerin başında bilgisayar ve internet kullanımı sayılabilir. Özellikle şirketlerin daha fazla alana yayılabilmelerindeki en önemli yardımcı etkenlerden biri de muhakkak internettir. Kendilerini duyurabilmek için kurdukları web sitelerinde daha fazla kitleye ulaşacaktır. Caddelerdeki [...]

  TERCÜME VE YERELLEŞTİRME

  By |Haziran 4th, 2016|Categories: Tercüme, tercüme bürosu|

    Başta yazılı metinler olmak üzere görsel ve işitsel alanlardaki gibi dilin ele alındığı birçok alanda süreçlerin, materyallerin, ağ ve yazılımların, belirli bir coğrafya, din ya da etnik topluluğa ait kültüre uyarlanmasına yerelleştirme denir. Tercüme [...]