Blog

/Blog

  WEB SİTESİ ÇEVİRİSİ

  By |Haziran 11th, 2016|Categories: Tercüme|

  Çağımızın gerektirdiği birtakım şeylerin başında bilgisayar ve internet kullanımı sayılabilir. Özellikle şirketlerin daha fazla alana yayılabilmelerindeki en önemli yardımcı etkenlerden biri de muhakkak internettir. Kendilerini duyurabilmek için kurdukları web sitelerinde daha fazla kitleye ulaşacaktır. Caddelerdeki [...]

  TERCÜME VE YERELLEŞTİRME

  By |Haziran 4th, 2016|Categories: Tercüme, tercüme bürosu|

    Başta yazılı metinler olmak üzere görsel ve işitsel alanlardaki gibi dilin ele alındığı birçok alanda süreçlerin, materyallerin, ağ ve yazılımların, belirli bir coğrafya, din ya da etnik topluluğa ait kültüre uyarlanmasına yerelleştirme denir. Tercüme [...]

  Dille Büyüyen Tercüme

  By |Mayıs 21st, 2016|Categories: Tercüme|Tags: , , , |

  Dil, kadim tarihten beri süregelen bir kavramdır. İnsanların var olduğu ilk anda dilin de meydana geldiğini anlayabiliriz bu bağlamda. İnsanların birbiriyle olan iletişimi, o tarihlerde oldukça düşük bir popülasyonda insan olduğunu düşünürsek, zor olmasa gerek. [...]

  Yabancı Pazarlara Açılmada Tercümenin Yeri

  By |Mayıs 14th, 2016|Categories: Tercüme|

  Ticaret hayatına yabancı olmayanlara yönelik bir konuyla başlamak gerekiyor sanırım. Globalleşme. Firmalar kendilerine yeni pazarlar oluşturmak, sürekli büyümeyi sağlamak vd. nedenlerle bir noktadan sonra yurt dışı pazarlara yönelmeye başlıyor. Fuarlara katılıp yapılan temaslar ve olası [...]