Teknik tercüme

Tercüme birçok alanda ihtiyaç duyulabilen, özellikle Uluslararası İş ve işlemlerde pek çok boyutu ile zorunlu olan bir uygulamadır. Örneğin bir mal veya hizmetin yurt dışına ihracı veya yurt dışından ithalat durumunda; ürün veya hizmete ait dökümanların yerelleştirmelerinde zorunluluk söz konusudur.

Ülkemiz dış ticaret yasaları gereğince, bir malın Türkiye’ye ihraç edilebilmesi ve satışının yapılabilmesi için, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve diğer dokümanlarının Türkçe olması gerekir. Ya da hangi dilde yazılmış olursa olsun kullanma kılavuzu tercümesi yapılması zorunludur.

Teknik tercüme standartları içerisinde yer almıyor gibi görünse de kullanma kılavuzu çevirisi ciddi bir iştir. Ürünün niteliklerine uygun olarak teknik terimleri de en doğru biçimde çevirmek ve kanuna uygun bir format oluşturmak gereklilik arz eder. Aynı şekilde yurt dışına gönderilecek ürünlerinde bilgi ve belgelerin, gönderimi yapılacak ülkelerin dillerine çevrilmiş olmaları gerekir.

Kullanma kılavuzu tercümesi, uluslararası ticaretin her iki yönünde de zorunludur. Teknik tercüme standartlarının içerisine giren bir başka uygulama da, pasaport tercümesi olmaktadır. Herhangi bir şekilde resmi kurumların talep etmesi halinde veya özel durumlarda pasaport tercümesi yaptırmak üzere bize başvurabilirsiniz. Resmi kurumlar çoğunlukla yemeğini çeviri kapsamında bu tercümeyi talep edebilmektedir.