Reklamcılık Nedir?

Küreselleşen dünyamızdaki birbiri ardına devam eden gelişmelerden biri de reklamcılık sektöründe kaydedilen ilerlemelerdir. İlk zamanlarda meydanlarda tellallar, dükkanların önünde sergilenen ürünler ve pazarlarda satıcıların kendi ürününü tanıtması tabiri caizse pazarlamasıyla başlamıştır diyebiliriz. Bununla birlikte teknolojinin ve iletişim araçlarının da gelişmesiyle ortaya bu konuda çalışmalar sürdürebilecek bir meslek açığını çıkardı.

Ticari bir iletişim olarak pay biçebileceğimiz bu sektör, estetik anlayışıyla birlikte kreatif bir karakter gereksinimini de beraberinde getirdi. Ticari faaliyetlerle başlayarak, sosyoekonomik olarak ilerleme gösterip siyasal alanlarda dahi ulaşan insan e toplumun var olduğu her konumda oldukça önem arz eden bir alan haline geldi. Çeşitlilik gösteren işlevler ve birbirinden farklı planlamalarla sürekli gelişme gösteren dinamiklere sahip bir alan olması dolayısıyla kitlelere yön gösteren bir oluşumdur. Stratejik olarak çok geniş alanlara hâkimiyeti olduğunu göz ardı edemeyiz. Zira bulunduğu bölge, bu bölgenin insanları ve yaşayış tarzları, toplumun kilit noktalarını oluşturan sosyolojik bir önem taşımaktadır.

Reklam türleri baz alındığında yazılı, sözlü ve görsel olarak bölümlere ayırabiliriz. Katalog, broşür ve yayıncılıkta kullanılan gazete ve dergilere verilen reklamlar, web sitelerin içeriğine eklenen reklamlar bunlardan biri olarak görülebilir. Aynı zamanda sözlü olarak radyo ve televizyonlardan sonra global dünyanın yapıtaşını oluşturan interaktif ortamlarda verilen reklamlar, görselle desteklenerek belirli bir konsept kapsamında senaryosu ve rolleri verilerek film olarak yapılıyor.

Reklamcılık ve Çeviri

Reklam tercümeleri, markaların tanıtım yazıları ve sloganları başta olmak üzere bilgilendirici ve işlevsel tüm metinlerin tercüme edilmesini kapsar. Reklamcılık yalnızca ürün tanıtımı olmadığı gibi kitleleri hedef alan propaganda ve vaaz ya da seçim konuşmaları da bu kapsamın içerisindedir. Bu tür metinlerin misyon ve vizyonu tamamıyla alıcıyı belirlenen davranışa yönelmek üzerinedir. Dolayısıyla reklam tercümesinde bu durum göz önüne alınarak yerelleştirme ya da yabancılaştırma yapılırken sloganvari bir yöntem izlemenin önemi yadsınamaz. Sözcükleri resmederek reklamını yapma yöntemi izlendiğinde kaynak dil ve hedef dilin sahip olduğu kültürü iyice özümseyerek nitelikleri karşılayan anlamların araması ve bu bağlamda reklam tercümesi yapılması gerekir.

Farklı ve yabancı bir kültür olsa dahi, gireceği kültürde anlam olarak karşılayacak, alıcının kaynak metni bilmesine gerek kalmadan kendi dilinde alacağı reklamı anlayabileceği şekilde ifade edecek bir tercüme olmalıdır. Bazı reklamlarda sembol ve kalıplar eşliğinde alıcı, reklamı doğrudan doğruya anlamlandırabilir, dolayısıyla verilen mesajı kavrayabilir. Bunun bilincinde olan bir tercüman, reklam tercümesini yaparken alıcı odaklı olmalı, aynı zamanda elindeki metne de bağlı kalarak yerelleştirme ve kültür karşılaştırmasıyla alıcıya sunmalıdır.

Reklamı yapılan firmanın ya da ürünün adı, farklı bir anlamı daha taşıyorsa yani yan anlama sahipse, bir diğer deyişle isme özel nitelikler taşıması halinde tercümanın tüm bunları göz önünde bulundurarak yan anlamların çağrıştırdığı sözcükleri de alıcıya vermesi önemlidir. Sözcük oyunları ve benzeşmeler reklamcılık sektörünün olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla tercümanın hedef dilde olan uzmanlığının yanı sıra kelimelerle oynayabilme yetisinin de aynı ölçüde iyi olması gerekir. Kimi zaman reklam metinlerinde özel isimler ve özel kalıplar yer alabilir ve dolayısıyla reklam tercümesi yapılırken bu gibi durumlarda doğrudan doğruya anlamı karşılayacak ve alıcının zihninde imgeyi ortaya çıkaracak sözcük seçimleri yapılmalıdır.

Sesli, sözlü reklamlarda kelime oyunlarına daha çok rastlamak mümkündür. Kelimelerin okunuşuyla yapılmış ses oyunları, birbirinden farklı anlamları çağrıştırarak alıcıda farklı olanı gözlemlemesini sağlar. Espri anlayışı ve klişelerinin oynadığı rol büyüktür. Dolayısıyla tercümanın kaynak dildeki tekerleme, gerektiği durumlarda argo kullanımlar, espriler ve tabiri caizse deyim ve deyişlere hakim olması, bağlamdan uzaklaşmadan mesajı alıcıya vermelidir.

Reklam tercümelerinde tercümanın kültür bilgisinin yanı sıra yaratıcılığı da önemli bir unsurdur. Özellikle yalnızca dil üzerine değil alanında bir başka deyişle reklamcılık sektöründe rol oynamış deneyim kazanmış ve uzmanlaşmış tercümanların reklam tercümelerine ağırlık vermesi, tercümede hata payını aza indirebileceği gibi niteliğini de arttıracaktır. Nitelikli ve deneyimli tercüman kadromuzla reklam tercümelerinde doğabilecek tüm ihtiyaçlarınızda kaliteli hizmeti vermeye hazırız.