Yazılı Tercüme

yazılı tercüme hizmetlerimiz

Tercüme, bir dilden bir dile yapılan aktarımdır. Kaynak metin dediğimiz tercüme edilecek metnin dili ve hedef metin dediğimiz tercüme edilen metnin dili üzerinde uzmanlaşmış kişiler, tercümanlar tarafından yapılır. Makine tercümeleri günümüzde oldukça rağbet gösterilen bir tercih olsa dahi yerelleştirme gereksinimi duyulduğunda tercüman desteğine ihtiyaç vardır. Tercümenin amacı kaynak ve hedef metin arasındaki bağlamı göz ardı etmeden metinde verilenleri doğru bir şekilde istenilen dilde aktarmaktır

Profesyonel

Profesyonel ve eğitimli ekibimiz ile harika işler çıkartıyoruz.

Hızlı

Tüm çalışmalarımızı en uygun sürede sizlere teslim ediyoruz.

Tam doğruluk

Çevirilerimizde tam doğruluk ilkesi ile çalışmaktayız.

Uygun Fiyat

Tüm bunlara ek olarak fiyatlarımız çok uygun

Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün dijital dünyadaki değişimler hayatımızın her bölümüne etki ediyor. Küreselleşen bir dünya, uzakları yakın eden teknoloji, iletişim ağı gibi birçok faydası da cabası. Uluslararası ticaret, alışveriş, gibi iş dünyasını ilgilendiren önemli konularda iletişim ve etkileşim de aynı şekilde büyük önem taşımaktadır. Fakat “dil farklılığı” sebebiyle sekteye uğrayabilen bu iletişimi sağlayabilmek adına tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla sözleşmeleriniz, anlaşmalarınız, teklif ve satın alma belgeleriniz dahil olmak üzere birçok konuda tercüme hizmeti verebiliyoruz.

Services 1

rds tercüme farkı ile...

RDS Tercüme farkı ve profesyonelliği ile yazılı tercüme hizmetlerimizin detayları;

Metin Düzenleme/Redaksiyon

Metnin tercümesi yapıldıktan sonra bir editör tarafından tercüme edilen dildeki metnin okunarak gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasıdır.

Yerelleştirme

Uluslararası bir siteyi, belgeyi Türkçe’ye çevirirken Türkçe’nin yazım kuralları ve kültür ögeleri göz önünde bulundurularak yapılan tercüme işlemidir.

Masaüstü Yayıncılık

Broşür, ambalaj ve bunlar gibi belli bir alana sığdırılması gereken çevirinin Adobe Photoshop, Framemaker gibi programlar kullanılarak tercümeden sonra grafik içine yerleştirme işleminin yapılmasıdır.

Services 4

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın her anına dahil olan bilgisayarlara taşınan oyunlar yıllar içinde oldukça önem kazanmıştır. Bilgisayarlardan sonra mobil ortama da hızlı bir giriş sağlayan oyunlar, uluslararası platformda hatrı sayılır bir yere sahip.  Yalnızca küçük yaş gruplarına değil, her türlü yaş grubuna hitap eden çeşitli oyun ve türleri, oyunda tercüme/yerelleştirme ihtiyacını doğurmuştur.

Reklam Tercümeleri

Reklam tercümeleri, markaların tanıtım yazıları ve sloganları başta olmak üzere bilgilendirici ve işlevsel tüm metinlerin tercüme edilmesini kapsar.

Etiket Tercümeleri

İhracat yapan firmalar için zorunlu olan bir tercüme türüdür.

Kullanım Kılavuzları

İthal/ihraç edilen ürünlerin kullanma talimatları ve kullanma kılavuzları tercüme edilir.

Teknik Metinler

Teknik tercüme, teknik bilgi ve beceri gerektiren araç ve gereçlerin, teknolojik aletlerin özelliği, içeriği, kullanım talimatları, kurulumu, ürünü muhafaza etme koşulları gibi konular hakkında bilgi verici metinleri, videoları ya da ses kayıtlarının tercüme edilmesidir.

Hukuki Metinler

Yönetmelik, yetkilendirme, vergi evrakları, tüzük ve tutanaklar, şirket tüzüğü, ihale belgeleri, AB mevzuatı, anlaşmalar ve alım satım belgeleri gibi birçok hukuki zemine dayanan metinlerin tercüme edilmesidir.

Medikal Metinler

Medikal tercüme, medikal alanda, ilaç sektöründe ve akademik tıp alanlarında başta olmak üzere tıpta yer alan tüm belgelerin çevirisine denir.

Website Metinleri

Websitenizi ülke sınırlarından dünyaya taşıyan bu tercümeler ile uluslararası platforma adım atabilirsiniz.