Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiye kendi adına hareket edebilmesi için genel ve belirli birtakım sınırlar çerçevesinde olmak üzere hazırlanmış bir belgedir. Borçlar Kanunu’na istinaden vekaletname, iki tarafı da kapsayan bir sözleşmedir. Vekaletname aynı zamanda bir yetki belgesi olması itibariyle vekalet verilecek kişinin akli dengesinin yerinde olması ve 18 yaşından büyük olması zorunludur. Aksi durumlarda vekaletname verilmesi mümkün değildir. Vekaleti verecek kişi ve vekalet verilecek kişi, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte noterlik bürosuna giderek işlemleri yapar.

Vekaletname Çeşitleri;

  • Genel Vekaletname
  • Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname
  • Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin vekaletname
  • Tanıma ve tenfize ilişkin vekaletname
  • Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin vekaletname
  • Boşanma davası açmaya açılmış olan boşanma davasını kabul etme yetkisi veren vekaletname
  • İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekaletname
  • Şirketler tarafından verilen vekaletname
  • Şirketlerde hisse devrine ilişkin vekaletname
  • Satış vadi yapmak için verilecek vekaletname

Vekaletname için gerekli belgeler;

Vekalet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı ve TC Kimlik Numarası
Vekalet verilecek olan kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası
Tapu bilgileri (Gayrimenkul ile ilgili işlemlerde)
Ruhsat bilgileri (Araç satışı ile ilgili işlemlerde)
2 adet fotoğraf

Noter huzurunda düzenlenen vekaletname belgelerinin yurt dışında da geçerliliğinin olabilmesi için belgelerin yeminli tercüme edilmesi gerekir. Verdiğimiz yeminli tercüme hizmeti sayesinde vekaletname belgelerinizi tercüme büromuzda gerekli mercilere ibraz edilecek şekilde hazırlayarak teslim ediyoruz. Kurum ve kuruluşlara bağlı olarak gerektiği durumlarda yeminli tercüme sonrasında bağlı olduğumuz noterde, noter onayını da yaptırabilirsiniz. Bazı durumlarda vekalet verecek/verilecek kişinin yabancı uyruklu olması durumunda sözlü tercüme hizmetimiz sayesinde noter huzurunda vekaletname belgeleri işlemlerini yapmak mümkündür. Yeminli yazılı tercüme ve yeminli sözlü tercümeler ile daima hizmetinizdeyiz.