Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın her anına dahil olan bilgisayarlara taşınan oyunlar yıllar içinde oldukça önem kazanmıştır. Yalnızca küçük yaş gruplarına değil, her türlü yaş grubuna hitap eden çeşitli oyun ve türleri, oyunda yerelleştirme ihtiyacını doğurmuştur. Oyunlar bilgisayarlardan ziyade mobil ortamlarda dahi yer edinmiş durumda. Akıllı telefona sahip birçok insan boş vakitlerini oyunlarla değerlendiriyor, çocuklar çoğu zaman tabletlerinde oyunlar oynuyor. Oyunlara olan talebin bu denli yoğun olması oyunun temasını, kazanımlarını ve yapılmak isteneni anlama gerekliliğini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla sürekli gelişim içerisinde olan bu sektör, güncellemelere açık bir tercüman ihtiyacını ortaya koyuyor.

Okullarda verilen tercümanlık ve tercüme eğitimi süresince yerelleştirme ekseriyetle geri plana atıldığından dolayı tercümana daha büyük bir iş düşüyor. Daimi olarak gelişmelere açık, güncellemeleri takip eden ve alanında uzman olmak isteyen idealist bir tercüman, yerelleştirme konusunda da zorluk çekmeyeceği gibi alanında uzmanlaşma yolunda da daha büyük adımlar atacağı aşikardır. Oyunlarda profesyonelliği yakalamanın yanı sıra tercüme hatalarının da olabilme ihtimali yadsınamaz. Mümkün olduğunda en aza indirebilme, hatta tercüme hatalarına yer vermemek için teknolojik gelişmelerle birlikte her gün gelişme gösteren oyun jargonuna da hakim olmak gerekir.

Dillere yeni kazandırılmış kelimeler her geçen gün değişime uğruyor. Yalnızca sınırları içerisinde aynı anlamlara sahip olduğu için oyunlarda yerelleştirmeye ihtiyaç duyuluyor. Teknolojiye ayak uyduran ve bizzat bilgisayar ve mobil oyunlarla ilgilenen gerektiğinde fuarlara katılan tercümanlarımız, gerçek bir oyuncu olmakla birlikte oyun tercümelerinde de uzmanlık kazandığı için titiz çalışarak yerelleştirme ve tercüme konusunda gereken özeni gösteriyor.