Bir metni belirli bir bölgeye uyarlamaya işlemine yerelleştirme denir. Bildiğimiz gibi her bölgenin kendine özgü kimliği, kültürü ve tabii ki dili vardır. Ülkeden ülkeye, şehirden şehre hatta bazen ilçeden ilçeye dahi farklılık gösteren bu kültürel bağlamda yerelleştirmenin önemi yadsınamaz. Dillerdeki farklılık bir yana, bir dilin kendi içerisinde dahi ayrıldığı farklılıklar mevcuttur. Her kelimenin farklı bir telaffuzu, dile gelişi, manaya gelişi kimi zaman değişiklik gösterebilir. Buna istinaden yerelleştirme metinlerde büyük bir öneme sahiptir.

Dolayısıyla yerelleştirme tercümenin yapıtaşlarından biridir. Metinlerin niteliğine de bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterilen birçok unsurda yerelleştirmelerin yapılması gereklidir. Doğrudan tercümenin mümkün olmadığı birtakım durumlarda ya da kelimenin tam anlamını karşılayamadığı görüldüğünde yereldeki bağlama uygun hale getirebilmek adına tercümelerde bazı süreçlerden geçilir. Özellikle teknolojiyle birlikte dijital ortamda yaygınlaşan birçok terimin farklılık gösterdiğini görebiliriz. Belirli bir planlama, alaka düzeyi ve deneyimle doğrudan bağlantılı olan yerelleştirmede tercümanın bilgi birikimi oldukça önemlidir.

Ticaret ve sanayi sektörünün yanı sıra ülkede yer edinmiş birçok sektörde ihtiyaç duyulan yerelleştirme işlemini RDS Tercüme olarak Bursa’da yapmaktayız. Nilüfer’de yer alan ofisimizde ya da interaktif ortamda görüşmeler sonrasında tercüme edilecek metinlerinizde yapılacak yerelleştirme işleminde hizmetinizdeyiz. Ciddi bir çalışma prensibi ve kalite teminatıyla verdiğimiz bu hizmetten yararlanmanız bize memnuniyet verecektir.