Öncelikle muvafakatname, kişinin izin verdiğine dair vermiş olduğu bir belgedir. Söz konusu izin, kişinin kendi dışındaki başka bir özel ya da tüzel kişiliğe üzerindeki haklarını ve yetkilerini kullanabilmesini sağlamak adına verdiği bu muvafakatname, kabul ya da yetkilendirme belgesi olabilir. Örneğin, 18 yaşından küçük çocukların yurt dışına çıkabilmeleri için anne ve babasından ayrı ayrı izin talep edilir. Medeni kanuna göre bir kimsenin evini satabilmesi için eşinden muhakkak alması gerektiği bir belge olmakla birlikte aksi bir durumda söz konusu gayrimenkulün satışını geçersiz kılan bir belge olma niteliği taşıyor.

Muvafakatname, noter veya Emniyet Müdürlüğünde belirli miktarlarda ücret karşılığında düzenlenebilir. Muvafakatname düzenlenirken yalnızca nüfus cüzdanı yeterlidir. Ancak kimlik bilgilerinin olabildiğince dikkatli girilmesi gerekiyor. Verilen izinlerin niteliğine göre yapılan işlemler için istenilen evraklarda da değişiklik görülebiliyor. Aynı zamanda söz konusu muvafakatname hazırlanırken kişinin verdiği hakların her biri detaylı, belirgin ve net bir şekilde belirtilmeli, aksi halde ibraz edilecek kişi ya da kurum bu muvafakatnameyi geçersiz sayabilir.

Resmi geçerliliği olan her evrakın tercümesini yaptığımız gibi muvafakatname tercümesi de yapıyoruz. Yeminli tercüme hizmeti vermiş olduğumuzdan dolayı muvafakatname tercümelerinizi notere onaylatılacak şekilde hazırlıyoruz. Muvafakatname tercümelerinde kişinin verdiği bireysel hakların ifade edilmesi ve bunun hedef dile yansıtılmasındaki hassasiyetin farkında olarak tercümeyi işleme alıyoruz. Kişinin verdiği bilgilerin yanı sıra kimliğinde belirtilmiş tüm detayların yeminli tercüme gereğince aslına birebir uygun olmasını sağlıyoruz.