Başta yazılı metinler olmak üzere görsel ve işitsel alanlardaki gibi dilin ele alındığı birçok alanda süreçlerin, materyallerin, ağ ve yazılımların, belirli bir coğrafya, din ya da etnik topluluğa ait kültüre uyarlanmasına yerelleştirme denir. Tercüme aracılığıyla yapılan yerelleştirme işlemi sayesinde ülkenin kültür zenginliği genişler, küreselleşmede önemli bir adım atılmış olur. Yerelleştirme işlemi sadece yazılı metinlerde değil, grafik, program, broşür, reklam ve daha sayılabilecek birçok farklı alanda kullanılan bir kavramdır.

Yerelleştirme işlemi yapılırken öncelikle iki ülke arasındaki kültür farkı gözetilmelidir. Birbirleri arasında oldukça fark olan iki ülkenin hiçbir şekilde bir bağlantısı yoksa eğer, bu işleme duyulan ihtiyaç da o kadar fazla olacaktır zira yapılan çevirinin hedef dilde yadsınmaması gerekir. Tercüme işleminde dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise aynı şekilde hedef dilde onaylanmasını sağlamak için, tercümeyi yapacak tercümanın hedef dilin kültürünü iyice tanıyıp öğrenmesi gerekir. Tercümanın, hedef dilin gereksinimlerini kendi tercümesi içerisinde harmanlayarak hedef kültüre de aynı şekilde uyarlaması gerekir.

Tercüme yapılırken hedef dile mensup insanların hassasiyetlerini ve zaaflarını da gözetmek gerekir. İnsanlar arasında tepkiyi çekecek bir metin, her türlü zararlı sonucu da beraberinde getirecektir. Aynı zamanda tercümenin inceliklerinden biri de çevirinin alanı hakkında uzman olmayı gerektirir. Teknik bilginin yeterliliği ve tercümenin hedef dile uyarlanması ilave çaba isteyecektir. Yaşam koşullarını dahi göz önünde bulunduran bir tercüman, çevirisinde yaptığı yerelleştirme ile hedef ülkede anlaşılmama olasılığını da en aza indirmiş olacaktır. Mühim olan tercümede hedef ülkedeki kitleye hitap edebilmiş olmaktır. Yurt dışında ve yurt içinde sizleri yükseğe taşıyacak alanında uzman, eğitimli, kendi kültürüne hakim olmakla birlikte çeviri alanındaki dilin kültürüne hakim, müşteri odaklı uzman tercüme bürosu RDS yerelleştirme işleminiz için hizmetinizdedir.