Ülkemizde, yurt dışı ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak yabancı dile rağbet gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu sayesinde Avrupa ve Asya arasındaki ticaretin köprüsü vazifesini görmekteyiz. Başta uluslararası olarak kabul görmüş İngilizce tercümeleri olmak üzere tüm doğu ve batı dillerinde başarıya ulaşma zorunluluğumuz kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak ekonomik, siyasi, kültürel vb alanlar üzerine ülkeler arasında oluşmuş iletişim ağlarına katılabilmek için yabancı dil önemi bir kere daha vurgulanmaktadır.

Tercüme büroları, büyümekte olan şirketler hatta yurt dışında birtakım işleri olan insanlar için gerekli belgeleri hazırlamak vs. söz konusu olduğunda temel bir yere sahiptir. Üniversiteler için diploma tercümesi, pasaport tercümeleri, şirketlerin dış ilişkilerini sağlayabilmek adına yapılan tercümeler gibi çoğu tercümelerde daha hızlı ve ulaşılabilir olması nedeniyle tercüme bürolarının ne denli önemli olduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla bir tercümanın kendine ait bir ofis ortamının olması hem sarf ettiği çabanın getirisini arttıracak hem de rahat ve düzenli bir ortam sağlayacaktır. Tercüme bürosu açabilmek için öncelikle Ticaret Kanunu’nun yükümlülüklerini yerine getirilmeli sonrasında ise vergi mükellefi olunmalıdır. Şartların yerine getirilmesi neticesinde şirket kurulmuş olur. Gereken ortamı sağlayabilmek adına gerek home-office gerekse ofis kiralanarak işe başlanır.

Her iş yerinde olduğu gibi tercüme bürolarında da birden fazla gider vardır. Bunların başında faturalar, vergiler, ofis dekoru vb gelebilir. Dolayısıyla bunların altından kalkabilmek için sermaye gereklidir. Tercüme bürolarında çalışan tercümanlardan alınan verimi arttırabilmek için dekoruna verilmesi gereken önem de göz ardı edilmemelidir.

Yeminli tercüme bürosu açabilmenin getirilerinde birkaç farklılıklar söz konusu olabilir. Öncelikle yeminli tercüme bürosu açabilmek için, tercümanın noterden yemin zaptını alması gerekmektedir. Bunun için ise tercüme yapacağı alanda uzmanlık bilgisine sahip olunmalıdır. Bu alanda lisans diplomasını eline almış tercümanın belgesiyle birlikte notere gitmesi ve gördüğü akademik kariyeri kanıtlaması gerekir. Müşterilere noterden onaylı tercüme hizmeti verebilmek için yemin zaptı almak şarttır.

Bu yemin zaptı ise beraberinde büyük sorumlulukları, cezai yaptırımları getirmektedir. Yemin zaptını almış tercümanların bunu düşünerek tercümelerde daha titiz ve dikkatli olması gerekir. Tüm bunların yanı sıra yeminli tercüman müşterilerine güven verir. Dolayısıyla tercüme bürosu açmadan evvel yemin zaptını da almış olmanız müşterilerinize vereceğiniz hizmet neticesinde maddi ve manevi olarak getirinizi arttıracaktır. Nihayetinde günümüzde tüm özel ve resmi kuruluşların dış ilişkilerinde noterden onaylı tercümeler istenmektedir. Bu şartların tümüne uyduğunuzu düşünüyorsanız, tercüme büronuzu gönül rahatlığıyla açabilirsiniz.