Medikal, sağlıkla ilgili olan bölümlerin tamamına medikal denir. İnsan sağlığını korumak için yapılan uygulamalar bütünüdür. Tedavilerden ilaçlara kadar uzanan geniş bir alana sahiptir.  Bu alanda yapılan tüm çalışmalar medikal olarak adlandırılır.

Medikal Geçmiş (Medical History) Nedir?

Medikal geçmiş kavramı ise insanların hayatları boyunca geçirdikleri tüm hastalıklar ve tedavilerden, olduğu aşılar, tahlil sonuçları ve raporları dâhil olmak üzere tutulan kişiye özgü bir belgedir. Bu geçmişte tedavi süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan ilaçlar ve tahliller saklandığından dolayı hayati bir önem taşır. Söz konusu kişinin gelecekte yaşayabileceği sağlık sorunlarında büyük kolaylık sağlar.

Medikal Çeviri Nedir?

Medikal çeviri, medikal alanda, ilaç sektöründe ve akademik tıp alanlarında başta olmak üzere tıpta yer alan tüm belgelerin çevirisine denir. İnsan sağlığını etkileyen her türlü sağlık sorunuyla birlikte kullanılan ilaçların prospektüsleri medikal çevirinin alanlarından biridir. Bununla birlikte kişiye özgü medikal geçmişlerin tercümeleri, yurt dışına çıkacak olan bir kişi için oldukça önemlidir. Geçirilen bir kaza, hastalık ya da benzeri durumlarda hastanede yatmış ve tedavi görmüş biri için hazırlanan epikriz raporu gerek bilgisayar ortamında gerekse doktor tarafından elle yazılmış olabilir ve bunun tercümesi de medikal geçmiş tercümesiyle eşdeğer olarak önem taşımaktadır.

Epikriz raporu, kişinin geçirdiği tedavi süresince kullanılan yöntemden, radyoterapide gördüğü her bir işlem ve bunun yanı sıra yapılan tahlillerin sonuçlarının saklandığı belgelere denir. Uzman raporları ve klinik deneyleri de kapsayan medikal tercümelerde ilaç prospektüsleriyle birlikte bitkisel ya da kimyasal olarak ilaçların tescil belgeleri de işleme alınır. Ayrıca tıbbi ürünlerin kullanma kılavuzları ve buna bağlı olarak tıbbi ürünlerin, medikal araç ve gereçlerin lisans ve patent tercümeleri de bu alanın içerisindedir. Kişinin kullanmakta olduğu ilaçların reçeteleri de tercüme edilebilir.

Akademik olarak da büyük ölçüde medikal tercümeye ihtiyaç duyulabiliyor. Buna bağlı olarak klinik deneyler, deneylerin gelişim ve işlem süresinde geçirilen her bir detay ve biyokimyasal araştırmaların ele alındığı belgelerde medikal tercüme yapılabilir. Tıp alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları için ele alınan makalelerin tercümeleriyle birlikte bilim dalında raporlar, araştırmalar ve uzmanlık üzerine ele alınan her belge medikal tercümenin kapsamındadır. Bu bağlamda tıp ve eczacılık sektöründe çıkarılan dergilerde yayınlanan makalelerle birlikte tıp ve eczacılık kuruluşlarının metinleri, broşürlerinin tercümeleri yapılabilir.

Medikal Tercüme Nasıl Yapılmalıdır?

İnsan sağlığıyla birebir önem taşıyan bu alanda yapılan tercümelerin niteliği de aynı ölçüde önem taşımaktadır. Dolayısıyla medikal tercüme yapacak olan bir tercümanın hata payı acilde görev yapan bir doktorun sergileyeceği disiplin ve çalışma prensibiyle eşdeğerdir. İlaç prospektüslerinde yapılacak en ufak bir hata, yan etkilerinin anlaşılması ya da kullanımında doğurabileceği sonuçlar dolayısıyla hayati öneme sahiptir. Medikal tercümenin terminolojisine hakim olmanın ne denli önemli olduğunu bu şekilde açıklamak mümkündür. Zira anlam belirsizliği ve tam anlamı karşılayamama gibi birtakım sorunlar, insan sağlığını olumsuz olarak etkileyebilecek sonuçlara davetiye çıkarabilir. Yazım kuralları ve imla hatalarına da aynı şekilde dikkat edilmelidir. Şöyle ki kaynak dilde uzman olmanın yanı sıra hedef dilde aynı şekilde uzmanlık gerektiren bir alandır. Medikal belgelerin kendine özgü bir şekli vardır ve bu şekle olabildiğince hakim olunmakla birlikte şekli baz alarak tercüme işleme alınmalıdır.

Tüm bunlara ek olarak medikal tercüme yapacak tercümanın medikal alandaki gelişmeleri özveriyle takip etmeli, güncel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Metin işleme alınmadan önce metnin konusu üzerine araştırmalar yapmalıdır. Herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapmaksızın, yerelleştirme çabasından uzak kalarak metni olduğu gibi somut bir şekilde tercüme ederek doğrudan doğruya modamod dediğimiz şekilde tercüme etmelidir. Medikal alanda çalışmalarını sürdüren, ilaç firmalarında deneyim kazanmış, tıp alanında çalışmalar yapmış, bu okullarda eğitim görmüş nitelikli tercüman kadromuzla Nilüfer tercüme büromuzda RDS Tercüme olarak ihtiyaç duyabileceğiniz tüm medikal tercüme ve çevirilerinizde gerektiği gibi kaliteli hizmeti vermekten memnuniyet duyarız.

İnsanlık tarihi boyunca tıp alanında çeşitli tedavi yöntemleri ve süreçleri uygulanmıştır. Hiç şüphesiz her alanda teknolojik gelişmeler oldukça tıp alanında da gelişmeler devamlı olmuştur. Bugün Amerika, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede, insanların sağlığını koruma ve hastalıkları iyileştirme adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmalardan elde edilen olumlu sonuçlar uygulamaya konmakta ve değerlendirilmektedir. İşte bu noktada medikal çeviri konusu devreye girmektedir. Tüm dünyanın bu yararlı yöntemleri kendi kurumlarında hayata geçirebilmeleri için bu alanda profesyonel bireylere veya şirketlere büyük bir iş düşmektedir.

Her çeviri gruplarının ayrı ayrı alanları olduğu gibi medikal çeviri grupları da belli başlı şu alanları kapsamaktadır. İlaç prospektüsleri, tıbbi cihazların patentleri ve lisansları, cihazların uyumluluk yönünden alınmış belgeleri, bu cihazların teknik belgeleri, kullanıcı kılavuzları, dokümanları, kurumların tıp cihazları ve medikal firmaları ile yaptığı yazışma işlemleri, sağlık kurumlarının, hastanelerin ve eczanelerin hizmet vermiş olduğu internet siteleri ve tanıtım broşürleri, her türlü poliklinik ön raporları ve tıp alanında yazılmış araştırma yazıları ve makaleler sayılabilir.

Çeviri işlemlerini yapacak personelin bu alanda uzmanlaşmış kişilerden oluşması hata riskini ortadan kaldıracak ve kaliteli ve doğru bir çeviri elde edilmiş olacaktır. İşte bu anlamda sonuçların daha kaliteli ve güvenli olması medikal çeviri konusunu daha da önemli yapmaktadır.

Bir çeviriyi tam anlamıyla yapabilmek için, tecrübeli ve işinde profesyonel elemanlar olması gerekmektedir. Özellikle medikal çeviri büyük özen ve itina isteyen bir çalışmadır. Onun için firmamız tüm çeviri işlemlerini büyük bir özen ve itina ile gerçekleştirmektedir.

Firmamız bünyesinde bu alanda çalışan ekip kadromuz mesleki yeterliliği elde etmiş kişilerden oluşmaktadır. Mesleki yeterliliği olan çalışanlar, bu konuda uzman eğitimi almış kişiler, işlerinin ne kadar önemli olduğunun her zaman bilincindedir. Tıbbi veya Medikal çeviriyi yapan tercümanların özellikle terminoloji konusuna da hakim olmaları gerekmektedir.

Bu alanda tüm sağlık konusunda çalışan sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için devamlı olarak güncel bilgileri takip etmek ve bu konuda daha nasıl etkili çalışırız sorularını devamlı olarak kendimize sormaktayız. Bu sayede en güncel ve hatasız çeviri işlemlerini karşılıklı güven içerisinde gerçekleştirmekteyiz.