Bilindiği üzere simultane çeviri herhangi bir dilde konuşmanın yapıldığı esnada o konuşmayı dinleyiciye anlık olarak çevirmektir. Özellikle devlet protokollerinde ön sıralarda bulunan bu çeviri hizmeti günümüzde bir çok sektöre dağılmış durumdadır. Örneğin spor müsabakalarında yapılan çevriler de buna dahildir. Simultane tercüme Bir spor müsabakası sonrasında ya da öncesinde oyuncuların yorumları alınırken de çok sık kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. bu noktada önemli olan şey çok sayıda diller arasında çeviriyi sağlamaktır. Çünkü konuşmacı kişi ya da kişiler her zaman tek bir dili konuşmuyor olabilirler. Bu gibi durumlar için söz konusu simultane çeviri hizmetini veren firmanın tam profesyonel olmasına dikkat edilmelidir.

Herhangi bir firmanın tam profesyonel çalıştığını anlamanın yolu hizmet verdiği ekibe bakmaktan geçmektedir. Örneğin bir ekip kendi alanlarında uzman kişilerden oluşuyor ve çeviri hizmetlerini çoklu kişiler tarafından kontrollü bir şekilde veriyorsa bu durum ilgili firmanın profesyonel olarak çalıştığını gösteren yollardan birisidir. Sizler de simultane çeviri hizmeti almak istiyorsanız bu gibi durumları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Sözlü tercümenin bir başka şekli olan simultane tercüme, konuşmacı ile birlikte yapılan bir tercümedir. Genel olarak dinleyici kitlesinin geniş olarak yer aldığı konferans ve organizasyonlarda tercih edilebilir. Birbiriyle uyumlu çalışması koşuluyla iki tercüman görevlendirilir. Tekniği itibariyle zihinsel olarak oldukça yorucu bir işlem olması sebebiyle kaliteli bir tercüme olabilmesi için yirmi-otuz dakikalık dönüşümlerle tercüme yapılmalıdır.

 

Ardıl tercümenin aksine simultane tercüme teknolojik ekipman gerektiren bir tercüme türüdür. Öncelikle kabin hazırlanır, tercümanların bu kabinde yer almasına özen gösterilir. Bunun sebebi tercümanın dikkatini dağıtabilecek herhangi bir unsurdan kaçınmaktır. Kulaklık vasıtasıyla konuşmacının söyledikleri, kabinde yer alan mikrofonlar aracılığıyla dinleyiciye aktarılır. Aynı zamanda ardıl tercümede tercüman, konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra söz alırken simultane tercümede tercüman konuşmacıyla paralel bir şekilde tercüme yapar. Simultane tercümede konuşmacı sözünü bitirdiği an, tercümanın da işi biter ancak ardıl tercümede konuşmacı sözünü bitirdiği an tercüme başlar. Simultane tercüme’ye bu yüzden eşzamanlı tercüme ya da spontane (doğaçlama) tercüme de denilebilir.

Simultane tercümeden verim alabilmek ve kaliteli bir tercüme ortaya çıkarabilmek mümkündür. Zihinsel olarak oldukça zorlayıcı ve uzmanlık gerektiren bu tercüme şeklinde nitelikli tercüman ihtiyacı yadsınamaz. Dolayısıyla dikkat dağınıklığı ya da odaklanamama gibi birtakım problemlerden şikayetçi olan tercümanların simultane tercüme yapabilmesi olanaksızdır zira konuşmanın herhangi bir yerinde ufak bir kesinti ya da algılayamama meydana geldiği zaman, konuşmanın geri kalanı da bu dağınıklıktan etkilenecek ve yapılan tercümeden alınacak verim düşecektir. Bu gibi sorunların yaşanmaması adına bünyemizde yer alan nitelikli tercümanlarımızın simultane tercümelerinizde size gerektiği gibi simultane tercüme hizmeti sunacağını ve kaliteden ödün vermediğimizi belirtmekten memnuniyet duyarız.

Küreselleşen, teknolojinin, ulaşımın, bilgi aktarımının ve iletişimin hızlı bir şekilde gelişmesi ve kendini yenileyerek gelişim sürecinin hız kesmeden devam etmesi ile dünyada her ülkede, her kurumda pek çok uluslararası etkinlik organize edilmektedir. Dünyada herkesin her dili eşit düzeyde ve anadil seviyesinde bilmesi mümkün olmadığı için de tercüme bu noktada hayati bir önem arz etmektedir. Dil alanında pek çok çeviri hizmetimiz vardır. Simultane çeviri bunlardan birisidir.

Simultane Çeviri Nedir?

Simultane kelimesi “eş zamanlı” şeklinde Türkçe karşılığını bulmaktadır. Büyük bir dikkat ve titizlik gerektiren simultane tercüme “eş zamanlı çeviri” şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir. Simultane çeviride bir kabinde çevirmenler bulunur ve bu çevirmenler, bir etkinlikte konuşma yapan kişilerin konuşmalarını anadilden yabancı dile ya da yabancı dilden anadile çevirirler. Anlaşıldığı üzere zorlayıcı ve zahmetli olabilen simultane çeviri için, çevirmenlerin bazı özelliklere sahip olmaları beklenmektedir.

Simultane Çeviri Yapacak Olan Kişilerin Sahip Olması Gereken Özellikler

Simultane çeviri yapacak olan çevirmenlerin şu özelliklere sahip olmaları gerekir:

– Anadil düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olmak: Etkinlik sırasında çevirmenin, konuşmacının ve organizatörlerin zor durumda kalmamaları için, çevirmenin orta düzey gibi bir seviyede değil, en ileri seviyede yabancı dil bilmesi gerekir.

– Dikkat: Çevirmenlerin kelime atlamamaları ve yapılan konuşmalara odaklanıp, konuşmayı doğru olarak çevirebilmeleri için dikkatli ve işe kolayca odaklanabilen kişiler olmaları beklenir.

– Düzgün bir diksiyona sahip olmak: Çevirmenler, çevirdikleri konuşmaların tüm dinleyiciler tarafından rahatça anlaşılması ve de çevirinin tekrarlanmak zorunda kalmaması gibi nedenlerle açık ve net bir şekilde konuşabilmeli ve iyi bir diksiyona sahip olmalılardır.

Simultane Çeviri Nasıl Olur?

Simultane çeviri bir konuşmanın, konuşma gerçekleştiği anda aktarılması işidir. Simultane çeviri konferanslar, iş yemekleri, lansmanlar, festivaller, uluslararası toplantılar gibi organizasyonlarda yapılan çeviri türüdür. Genellikle etkinliğin yapılacağı alanda ses yalıtımı yapılmış bir çeviri kabini bulunur. Bu kabinde birden fazla çevirmen bulunur. Bunun sebebi çevirmenin belli bir süre sonra dağılmasının ve konuşmayı kaçırmasının önüne geçilmek istenmesidir. Konuşma metinleri çevirmene önceden verilir böylece çevirmene işinde kolaylık sağlanmış olur.

Simultane Tercüme

 

Simultane Tercüme Nedir?

 

Simultane, Latince bir kelimedir ve anlamı aynı anda gerçekleşen demektir. Simultane tercüme ise anında, eş zamanlı çeviri anlamında kullanılır. Örneğin televizyonda yabancı bir kişi konuşuyor olsun. Tercüman, söylediklerini aynı anda ana dile çevirir ve televizyonu izleyen kişiler tercüme halini duyarlar. Ya da bir toplantı esnasında yabancı bir konuşmacı konuşuyorken tercüme kabini ardındaki tercüman konuşmaya eş zamanlı olacak şekilde o an çeviriyi yapar ve salona çeviri halini aktarır.

 

Simultane Çeviri Nasıl Yapılır?

 

İnsanların simultane tercüme ile ilgili merak ettiği en önemli sorulardan bir tanesi bu tercüme işleminin nasıl yapıldığıdır. Tercümanlarımız ses yalıtımlı bir kabinin içerisine geçerler ve kulaklıklarıyla onlara gelen cümle ya da kelimeleri anlık olarak çevirip dinleyicilere aktarırlar. Bu tercümede en önemli nokta, tercümanın tam olarak çeviriyi yapması ve açık, anlaşılır, net bir şekilde cümleler kurmasıdır. Ayrıca çeviriyi yapan kişinin hem dinlediği dile hem de çevirdiği dile tam olarak hakim olması gerekiyor. Konuşulan konuya ve terimlere de hakim olmalıdır ki anlatılanları tam anlamıyla aktarabilsin. Bu sebeple genelde simultane tercüme için ekip halinde çalışıyoruz.

 

Simultane Çeviriye Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

 

Simultane tercümenin kullanıldığı alanlar oldukça geniştir. Özellikle simultane çeviri hizmetimize toplantı ve konferans zamanlarında, uluslar arası diplomasi görüşmelerinde, uluslar arası düzenlenen spor faaliyetlerinde, televizyon konuşmalarında, basın açıklamalarında sık sık ihtiyaç duyulmaktadır. Simultane tercüme yöntemi sayesinde farklı dilleri konuşmakta olan farklı milletler anlık ve hızlı bir şekilde kolayca iletişim kurabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında simultane tercüme, şu anda dünya üzerinde sıklıkla kullanılmakta olan çeviri yöntemlerinin başında gelmektedir.

 

Simultane tercüme alanında hızlı gelişmeler yaşanmakta ve simultane tercümanlara ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde de simultane çevirmenlerin sayısında hızlı bir artış söz konusudur. Firmamız da simultane çeviri hizmetini en iyi şekilde sunmaktadır. Ayrıca simultane çeviri konuşma yapılır yapılmaz eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bir çeviridir lakin simultane tercümeye ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda ardıl tercüme seçeneği kullanılabilir. Ardıl tercüme ise simultane gibi eş zamanlı değildir ama konuşmaların kısa bölümleri not alındıktan sonra hızlıca çeviri işlemi yapılır ve bu şekilde aktarma gerçekleştirilir. Firmamız tarafından verilen ardıl tercüme hizmetine de gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz.

Simültane tercüme

Simültane; kelime anlamı itibariyle aynı anda veya ardıl tercüme olarak tanımlanır. Konuşmacı kendi dilinde konuşmakta iken; tercüman konuşmacıyı dinleyerek mümkün olduğunca eş zamanlı biçimde sözel olarak çeviri yapar. Bunun için özel konuşma araçları ve dinleme araçları kullanılır. Genellikle sempozyum, toplantı ve panel gibi ortamlarda kullanılan simültane tercüme; özel bir uzmanlık gerektirir. Çok hızlı anlayabiliyor olmak ve aynı hızla çeviriyi yapıp doğru bir aksan ile dinleyici aktarıyor olmak gerekir. Bunun için firmamız nezdinde görev yapmakta olan deneyimli çevirmenler bulunmakta, tercüme kabini hizmetlerimiz ile farklı dillerde simültane çeviri yapabilmek test. Ardıl çeviri dendiğinde, yabancı dile hakimiyetin yanı sıra, çeviri yapılmakta olan lisana da ciddi seviyede hakim olmak gerekir. Zira Ardıl çeviri esnasında, düşünecek çok fazla vakit söz konusu değildir. Bu nedenle bu çevirinin uzmanları özel olarak yetiştirilir ve sektörde ciddi deneyimlere sahiptir.

Ardıl çeviri nasıl yapılır?

Bahsettiğimiz gibi; ardıl çeviri aynı anda veya çok kısa zaman dilimleri içerisinde konuşmacının anlattıklarını, bir dilde sözel olarak çevirmektir. Bir toplantıda; herhangi bir dilde konuşan konuşmacının çevirisini yapabilmek için, salonda farklı dillerde birçok tercüme kabini bulunabilir. Dinleyiciler arasında, kaç adet farklı dile sahip misafir var ise o sayıda tercüme kabini salonda bulundurulur. Tercüme kabini içerisinde, sesleri dışarıya çıkmayacak biçimde izole bir ortamda her dilin çevirmeni yer alır. Simültane çeviri esnasında çevirmenler dinleyicinin konuşmasını, sorumlu oldukları dilde yayın paneline aktarır. Salondaki dinleyicilerin kulağında ise kendi dillerinde çeviri yapan tercüme kabininden gelen sinyali aktaran bir kulaklık bulunur. Böylece dinleyiciler simültane çeviri esnasında doğrudan kendi dillerinde çeviriyi dinleyebilir. Tabi bu hizmet bu teknoloji şartlarında verilmeyebilir. Daha küçük ortamlarda örneğin tek bir dil çevrilecekse ve dinleyici sayısı, doğrudan hitap edilebilecek seviyedeyse tercüme kabini olmadan da ardıl çeviri yapılabilir. Bu noktada sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda çözüm üretilebilecektir.

Kurumsal firmalar, kamu kurumları, dernek ve vakıflar veya herhangi bir şekilde simültane çeviri ihtiyacı söz konusu olan kurum ve kuruluşlar için büromuz tercüme kabini bulunan veya doğrudan ardıl çeviri yapılabilen hizmetleri sunmaktadır. İhtiyacınız odağında, makul maliyetlerle çeviri hizmetlerimizden dilediğiniz zaman faydalanabilirsiniz. Bizi, iletişim numaralarımızdan arayarak detaylı bilgi alabilir ve hizmet alımı gerçekleştirebilirsiniz.