İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana yer edinmiş olan hak ve hukuk kavramları toplumun yapıtaşlarından biridir. Toplumla birlikte dinamik bir yapıda gelişim gösterir ve kendine has bir dili, literatürü tabiri caizse terminolojisi vardır. Yüzyıllara dayanan tarihimizde kurulmuş her devletin koymuş olduğu kanunlar ve etkileşime girdiği toplumlar dolayısıyla oluşturulmuş olan hukuk ve hukuki terimlerin çoğunluğu Türkçe, Farsça, Osmanlıca ve Arapça kelimelerden oluşan bir yapıya sahiptir. Günlük hayatımızda kullanılmayan birçok terimin yanı sıra belli başlı kelimelerin hukuki literatürde farklı anlamlara geliyor olması hukuki tercümelerdeki hata payının en aza indirgenmesini gerektiyor. Yönetmelik, yetkilendirme, vergi evrakları, tüzük ve tutanaklar, şirket tüzüğü, ihale belgeleri, AB mevzuatı, anlaşmalar ve alım satım belgeleri gibi birçok belgenin İngilizce, Almanca, Arapça ve birçok farklı dilde tercümesini yapabiliriz.

Hukuki tercüme metinlerinin kapsamı ve içeriği nelerdir?

Hakların devredilmesi konusunda vekaletnameler, şirketler arasında yapılan anlaşma ve sözleşmeler, mahkeme kararları, boşanma kararları, dernek iç tüzükleri, genelgeler, taahhütnameler, mevzuatlar başlıca tercüme metinleridir diyebiliriz. Bununla birlikte AB anlaşmaları, alım satım belgeleri, şirket tüzüğü ve tutanakları, yönetmelikler ve ihaleler de hukuki tercümelerde önemli ölçüde yer alır. Hukuk tercümeleri patent başvuruları, lisans sözleşmeleri, sigorta poliçeleri, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı ya da ticari sicil gazeteleri de kapsamaktadır.

Hukuk Tercümesi Nasıl Yapılır?

Öncelikle metinler kanuni zeminlere dayandığından dolayı ortaya çıkabilecek olumsuz durumları göz önünde bulundurarak disiplinli ve hataya yer vermeyecek bir çalışma prensibine sahip olunmalıdır. Teknik tercüme, medikal tercüme gibi diğer tercümelerde olduğu gibi hukuk tercümelerinde de uzmanlık yapıtaşlarından biridir. Hukuk evrenseldir ancak her devletin kendi anayasası olduğundan dolayı doğrudan doğruya bir tercüme yapılmasına özen gösterilmeli, yerelleştirme ve yabancılaştırma gibi tercüme tekniklerini kullanmaktan kaçınılmalıdır. Zira tercüme edilecek metinde yer almayan birçok ifadeyi kullanmak hata olarak kabul göreceği gibi bağlamda da kaymalara sebep olacaktır.

Hukuki ifadeler kimi zaman insanların kaderine etki edebildiği gibi yanlış herhangi bir ifade insanın çok zor duruma düşebilmesine neden olabilir. Hukuk tercümelerinde kelime yanlışlığından imla hatalarına ve yazım kurallarına kadar her bir detay anlam kargaşasıyla birlikte vekalet, mahkeme kararı, sözleşme ve anlaşmaları örnek verecek olursak, hayati öneme sahip olay ve durumlarda yanlışlığa sebebiyet verebilir.

Hukuk kendine özgü değişimler geçirmiş ve her toplumda farklı literatürlere sahip olmuştur. Dolayısıyla hukuki tercüme yapacak olan tercümanın hukuki bilgisi üst düzey olup kültürel olarak da tercüme yaptığı diller arasında karşılaştırmalı olarak hakim olmalıdır. En ufak detayları dahi gözünden kaçırmayarak, uzun ve karmaşık cümleleri birbirinden ayırt edecek ölçüde hukuki altyapıya sahip olmalıdır. Eğer hukuk tercümesini yapacak tercüman hukukçu değilse tercüme tamamlandıktan sonra hukukçu tarafından üzerinden geçilerek terim ve ifadeler konusunda gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Terminolojiye, ifadelere hakim, kanun bilgisine sahip, hukuk altyapısı olan deneyimli ve alanında uzmanlaşmış tercümanlarımızla İngilizce yeminli ve Almanca yeminli tercümelerle birlikte birçok dilde ihtiyacınız olan tercüme hizmetini vermekten memnuniyet duyacağız. Yeminli tercüme hizmeti de verdiğimizden dolayı adliye tercümanlığı, adli duruşma tercümesi ve yabancı mahkeme kararlarının tercümesi gibi başlıca olmak üzere hukuk alanında tercümelerinizde hizmetinizdeyiz. Birtakım metinlerde gizlilik esas olabileceğinden dolayı müşteriyle gerektiği durumlarda gizlilik sözleşmeleri yapılabilir, metinlerinizi güvence altına alarak gönül rahatlığıyla tercümenizi yaptırabilirsiniz.

2012 yılında tercüme sektöründe faaliyet göstermeye başlayan ve her biri alanında uzman tercümanlar ile birlikte çok sayıda farklı dilde çeviri hizmeti sunan firmamız, kurulduğu günden bu yana kaliteli hizmet anlayışından taviz vermeden varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Kaliteli hizmetlerimiz ile tercüme sektöründe kendimizi kanıtlamayı başardık ve güvenilir bir yer elde edebildik. Aldığı tüm projelere aynı özeni gösteren ve kaliteden ödün vermeden hazırlayarak söz verdiği sürede teslim eden firmamız, müşteri ihtiyaçlarını yakından takip ederek bu alanda en ideal çözüm önerilerini sunmaktadır.

Çeviri yapmak oldukça ciddi bir iştir ve bu sebeple güvenilir bir çeviri bürosu tercih etmek gerekmektedir. Çalışma hayatında büyük bir öneme sahip olan çeviri, birçok farklı alanda yapılabilmektedir. Hukuksal belgelerin çevirilerini kapsayan ve oldukça hassas bir süreç olan hukuk çevirisi diğer metinlere göre daha zor ve daha karışıktır.

Hedef metni hazırlayabilmek için hukuk çevirisi yapacak olan kişinin her iki dile ve ihtiyaç duyulan kaynaklara tam olarak hakim olması büyük önem taşımaktadır. Hukuk çevirilerinde yapılan hataların telafisi olmamakta ve bu insan yaşamı için de çok kötü sonuçlar doğurabilmektedir.

Hukuki terimlerin günlük hayatta kullanılan dilden çok daha farklı olması sebebi ile hukuk çevirisi bu konuda deneyim edinmiş çevirmenler tarafından yapılmalıdır. İş dünyasında meydana gelebilecek olan kayıpların en aza indirilmesi için hukuk çevirisinin hatasız olarak yapılması gerekmektedir. Birçok farklı alanda sunulan hukuk çevirisi hizmetleri, uluslararası olaylarda belirsizliklerin yaşanmaması için farklı dillerdeki hukuk sistemlerinin buluşmasını sağlamaktadır.

Hizmetlerinde her zaman müşteri memnuiyetini ilk öncelik olarak gören firmamız, sektörde bir lider konumuna gelebilmek için tüm gücüyle çalışmalarını devam ettiriyor. Yanlış yapılan tercümelerin büyük sorunlar yaratacağının bilincinde olan profesyonel ekibimiz, işlerini teslim etmeden evvel gerekli tüm kontrolleri sağlamakta ve olası hataları en aza indirmektedir.

Sunulan tüm hukuk çevirisi hizmetlerinde müşterilere ait tüm bilgiler gizli tutulmakta ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır. Firmamız, her geçen gün artan hukuk çevirisi ihtiyaçlarınıza en güvenilir ve kaliteli çeviri hizmetlerini sunmaya devam etmektedir.