Günümüzde bilgilere ulaşmak çok kolaylaşmıştır ve insanlar yalnızca yerli kaynaklardan değil, yabancı kaynaklardan da bilgi alabilmektedir. Ancak her dili bilmek ya da bir dili anadil seviyesinde konuşup bütün metinleri kendi dilimize çevirmek her zaman mümkün değildir. İnsanların yabancı dil bilgileri ve seviyeleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu ve buna benzer durumlarda da tercümanlar ile tercüme büroları devreye girmektedir. Tercümenin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Tercüme çeşitlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

– Simultane tercüme

– Ardıl tercüme

– Fısıltı tercüme

– Hukuki tercüme

– Teknik tercüme

– Tıbbi tercüme

– Edebi tercüme

– Web sitesi tercümesi gibi tercüme çeşitleri vardır.

Teknik Çeviri Ne Anlama Gelir?

Teknik bir alanla ilgili uzmanlık bilgisi gerektiren çeviri çeşidine teknik tercüme adı verilir. Gelişen teknoloji, ticaret ve ulaşım ağları farklı ülkelerden gelen ürünlere kolaylıkla ulaşma avantajı sağlamıştır. Özellikle teknolojik ürünlerin kullanımı ve muhafaza edilmesi büyük önem arz etmektedir. Teknolojik ürünler, kullanma talimatlarına uyulmadığı zaman hem maddi açıdan kayıplara yol açabilir hem de çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilir.

Teknik çeviri, teknik bilgi ve beceri gerektiren araç ve gereçlerin, teknolojik aletlerin özelliği, içeriği, kullanım talimatları, kurulumu, ürünü muhafaza etme koşulları gibi konular hakkında bilgi verici metinleri, videoları ya da ses kayıtlarını yabancı dile ya da anadile çevirme işlemidir. Teknik anlamda çeviri hizmeti almak isteyen kişiler ve kurumlar herhangi bir tercüme bürosundan hizmet almak yerine mutlaka teknik çeviri yapan, alanında uzman olan tercüme bürolarından hizmet almayı tercih etmelilerdir. Çünkü bir ürün ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık, uzun süren ya da kalıcı olan tahribatlara yol açabilme riskini barındırır.

Teknik Çeviriyi Herkes Yapabilir Mi?

Teknik çeviri çok ileri düzeyde teknik bilgi ve mühendislik bilgisi gibi bilgilere sahip olmayı gerektirir. Bundan dolayı da yabancı dil bilen herkesin teknik çeviri yapabilmesi mümkün değildir. Teknik çeviri, yabancı dil bilgisinin yanında mühendislik bilgisinin bilinmesi ve bunun açık ve net bir şekilde ifade edilmesi becerisini de gerekli kılar. Dolayısıyla, uzman kadromuz ile teknik çeviri hizmetimize güvenebilirsiniz.